Moje publikacje

  1. Radosław G. Ostałkiewicz, Zarządzanie jakością pracy w administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Gminy Jaworze [w:] Człowiek – praca – organizacja. Wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze, F. Bylok, A. Czarnecka, A. Słocińska (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
  2. Radosław G. Ostałkiewicz, Jakość jako strategia działania. Zarządzanie jakością instrumentem doskonalenia funkcjonowania administracji samorządowej w Polsce [w:] Zarządzanie publiczne. Uwarunkowania – kierunki – techniki, A. Pabian (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.
  3. Radosław G. Ostałkiewicz, Zwiększanie poziomu kultury etycznej urzędników samorządowych jako jeden z aspektów zarządzania instytucjami publicznymi [w:] Ludzie a wartość organizacji – kapitał społeczny, ludzki i intelektualny, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
  4. Radosław G. Ostałkiewicz, Organizacyjne uwarunkowania zarządzania wiedzą w jednostkach administracji samorządowej [w:] Wybrane problemy zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w organizacji, (red.) D. Jelonek, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.
  5. Radosław G. Ostałkiewicz, Lokalny rozwój gospodarczy a inicjatywy lokalne podejmowane w ramach lokalnych grup działania oraz lokalnych grup rybackich. Przypadek powiatu bielskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług Nr 97” Nr 724, 2012.
  6. Radosław G. Ostałkiewicz, Samorząd gminy w procesie kreowania postaw proprzedsiębiorczych w społeczności lokalnej na przykładzie Gminy Jaworze [w:] Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości, A. Nowicki, D. Jelonek (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
  7. Radosław G. Ostałkiewicz, Gmina a społeczeństwo informacyjne. Zarządzanie lokalnym rozwojem cyfrowym przy wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej w Subregionie Południowym województwa śląskiego [w:] Wiedza w kreowaniu przedsiębiorczości, K. Perechuda, I. Chomiak-Orsa (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.
  8. Radosław G. Ostałkiewicz, Procesy zarządzania zmianą w sektorze publicznym a kultura organizacyjna administracji na przykładzie Urzędu Gminy Jaworze [w:] Raport z realizacji V edycji Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych w 2014 roku, M. Dziurnikowska-Stefańska (red.), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2015.
  9. Radosław G. Ostałkiewicz, Władze gminy a wspólnota lokalna: demokratyzacja zarządzania publicznego i partycypacja społeczna w procesach decyzyjnych, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej” 2016, Nr 20.