DEKLARACJA WYBORCZA

WeAre

Szanowni Państwo,

W niedzielę, 21 października 2018 roku, po raz kolejny udacie się do lokalu wyborczego, aby oddać głos na swojego kandydata na radnego Rady Gminy Jaworze oraz na wójta naszej miejscowości. To będą ważne wybory, gdyż Wasz głos może dosłownie zadecydować o kierunkach rozwoju gminy na kolejne 5 lat (kadencja organów samorządowych została wydłużona o jeden rok).

Te dwa krzyżyki, które skreślicie na karcie wyborczej, określą drogę, którą pójdzie Jaworze. Ważną sprawą jest, by w Radzie Gminy Jaworze zasiedli ludzie, którzy są daleko od konfliktów, ale ciężką pracą i mądrą współpracą zechcą należycie zadbać o Jaworze.

Minione cztery lata nie były łatwe, ale udało mi się przekonać do współpracy radnych, którzy początkowo byli względem mnie nieufni albo po prostu mnie nie znali – a to, że przyjęte wiosną tego roku absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu zostało przyjęte jednogłośnie, utwierdziło mnie, że droga, którą razem idziemy, jest właściwa.

Początkiem lata oficjalnie ogłosiłem, że zamierzam ponownie ubiegać się o funkcję wójta Gminy Jaworze, a co za tym idzie o Państwa zaufanie. Chcę kontynuować pracę na rzecz naszej miejscowości, gdyż mam dobry program na kolejnych pięć lat, a także zespół ludzi, który mnie w tym wesprze.

DSC_0213a

Rozwój to jednak proces, który nie zna końca. Wiele spraw udało się nam wspólnie załatwić, problemy – rozwiązać, a nawet i trochę zaskoczyć. Mogę powiedzieć, że mój program wyborczy na tę kadencję został wykonany prawie do końca. Jedynie uzdrowisko zostało odłożone nieco na boku. Jednakże minione cztery lata wykorzystaliśmy do przygotowania stosownej dokumentacji geologicznej i aplikacyjnej w tym zakresie oraz czekamy na zielone światło od nowej Rady Gminy. Myślę, że w nadchodzącej kadencji nie będzie już tyle niejasności i rozbieżnych głosów, co w latach 2014-2018.

Bogactwem Jaworza są ludzie – nic więc dziwnego, że w ostatnich latach stawiałem na dialog. Zawsze powtarzam jedno – wójt jest może dobrym reżyserem, ale najlepszym scenarzystą są mieszkańcy, którzy swą miejscowość znają najlepiej i wiedzą, co dla niej korzystne. Ta filozofia była dla mnie wskazówką przez minione cztery lata – potencjał głosu mieszkańców wykorzystałem m.in. przy realizacji budżetu obywatelskiego, wspieraniu działalności organizacji pozarządowych czy też wykonywaniu zadań inwestycyjnych gminy.

To Państwo doskonale wiecie, co jest potrzebne w Państwa okolicy w której mieszkacie, jakie inwestycje warto realizować czy jakie zadania wspierać na poziomie ogólnorozwojowym – niezależnie czy chodzi o młodzież, czy o seniorów. Jaworze to bowiem niekończący się dialog w wymiarze międzypokoleniowym, który stanowi znakomity fundament rozwoju naszej miejscowości i jej stabilnej przyszłości.

Jaworze dzisiaj potrzebuje skutecznego lidera i kompetentnych współliderów, których widzę w kandydatach na radnych. Zaproponowałem Państwu swoich kandydatów, których poprosiłem o to, by wspomogli mnie swoją wiedzą i doświadczeniem oraz świeżym spojrzeniem na sprawy Jaworza. Aby nasz program mógł być zrealizowany, proszę o głos właśnie na nich. Proszę także o głos w wyborach na wójta gminy Jaworze, jako że chcę kontynuować pracę na rzecz Jaworza i współpracę z Państwem. Minione cztery lata były dla mnie po prostu wielkim zaszczytem, że mogliśmy być razem.

Demokracja jednak rządzi się swymi prawami i nie zawsze można oczekiwać, że wyborcy dokonają wyborów oczekiwanych przez nas samych. Dlatego też zaakceptuję każdy werdykt – zarówno w kontekście oceny mojej osoby, jak i zaproponowanych przez siebie kandydatów. Zaś po wyborach deklaruję dobrą współpracę z całą Radą Gminy Jaworze – niezależnie od tego, kto w niej zasiądzie, gdyż tym razem kandydują osoby gwarantujące taką współpracę. Zaś miniona kadencja pokazała, że właściwie wszyscy (poza nielicznymi wyjątkami) potrafimy się jednak wznieść ponad wyimaginowane podziały i różnice, gdyż tak naprawdę #ŁączyNasJaworze.

Z wyrazami szacunku oraz serdecznym pozdrowieniem

Radosław G. Ostałkiewicz
podpis
kandydat na wójta Jaworza
wójt w latach 2014-2018

Reklama