MOJA DRUŻYNA – MOI KANDYDACI

LNJ Together

Szanowni Państwo,

przed nami wybory samorządowe, które określą kierunek rozwoju naszej gminy na najbliższe pięć lat. W niedzielę, 21 października 2018 roku, postawicie Państwo przysłowiową „kropkę nad i”, w którą stronę będzie rozwijać się Jaworze przez kolejne lata. Skreślonym własną ręką znakiem „x” zadecydujecie, kto będzie pełnił funkcję radnego w Waszym okręgu oraz kto będzie pełnił urząd wójta w kolejnej kadencji władz samorządowych Gminy Jaworze.

Wspólnie udało nam się wiele osiągnąć, niemniej jeszcze sporo przed nami. To współpraca jest jednym z najważniejszych elementów dobrego samorządu – w końcu jesteśmy „w tej bajce” razem. Zawsze podkreślam, że samorząd to nie „wójt i radni”, ale my wszyscy – każdy z osobna i wspólnie razem.

To właśnie współdziałanie wójta, radnych i mieszkańców jest niezbędne do harmonijnego rozwoju gminy. Wtedy można podejmować śmiałe kroki, prowadzące do realizacji odważnych inwestycji Ubiegając się ponownie o Państwa zaufanie i wybór na urząd Wójta Gminy Jaworze, proszę również o obdarzenie takim samym zaufaniem kandydatów na radnych z mojego „Komitetu Wyborczego Wyborców Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas Jaworze”. To grupa aktywnych i świetnie przygotowanych do pracy samorządowej osób, które chcą i mogą pracować dla Jaworza, realizując wespół ze mną cele zakładające na otwarcie się naszej gminy na nowoczesność, postęp i dynamizację procesów rozwoju lokalnego u nas.

Myślę, że kandydaci i kandydatki z Państwa okręgu wyborczego dali się już poznać jako aktywni społecznicy, zaangażowani działacze, skorzy do niesienia bezinteresownej pomocy sąsiedzi czy mądrzy liderzy wspólnych działań. Takich ludzi nam potrzeba.

Liczę na Państwa udział w wyborach – to najważniejszy obowiązek dla nas obywateli. Każdy głos jest budulcem kolejnych pięciu lat przyszłości naszej gminy. Ogromne znaczenie ma frekwencja wyborcza, która jest swoistym obrazem aktywności i troski mieszkańców o przyszłość naszej miejscowości.

Dlatego proszę Państwa o oddanie głosu na listy wystawione przez Komitet Wyborczy Wyborców Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas Jaworze. Liczę na Państwa mądrą decyzję i świadomość tego, że głos na konkretnego kandydata na wójta musi być ściśle powiązany z oddanym głosem na kandydata z jego listy – stąd też proponuję swoich kandydatów we wszystkich piętnastu okręgach. Jedynie wybór radnych z listy konkretnego kandydata na wójta gwarantuje realizację danego programu wyborczego. Bo ŁĄCZY NAS JAWORZE.

Tak generał jest silny jak jego wojsko…

Okręg nr 1 – Wojciech JASKUŁA

IMG_2363

 • Lat 45.
 • Związany z Jaworzem od 25 lat. Mieszkaniec Nałęża.
 • Mąż Iwony Lorańczyk, z którą ma dwójkę dzieci Maksymiliana i Hanię. Szwagier kandydata do Rady Powiatu Bielskiego – Jacka Czader i wujek radnej Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze Zuzanny Czader.
 • Absolwent Wydziału Zarządzania i Organizacji Politechniki Śląskiej oraz Technikum Budowlanego w Bielsku-Białej. Słuchacz studiów podyplomowych.
 • Specjalista ds. funduszy europejskich, a zawodowo zajmuje się zarządzaniem projektami, opracowywaniem biznes planów, analiz finansowych, a od momentu uruchomienia środków unijnych – pozyskiwaniem dofinansowań dla przedsiębiorstw, gmin, powiatów oraz województw.
 • Współpracuje z podmiotami publicznymi zlokalizowanymi na terenie powiatu bielskiego oraz żywieckiego, a oprócz wniosków o dofinansowanie z UE bierze udział w przygotowywaniu lokalnych strategii rozwoju, co pozwoliło mu na pogłębioną analizę potrzeb mieszkańców rożnych gmin.
 • Członek zarządu Stowarzyszenia Opatrzność z Jaworza.
 • Członek Rady Ekonomicznej przy Parafii pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu.

Na co dzień, zawodowo współpracuję z większością gmin powiatu bielskiego oraz żywieckiego. Wiem, że wiedza ta i doświadczenie powinno być spożytkowane nie tylko w celach zawodowych, ale w największym stopniu dla społeczności, z którą jestem najbardziej związany – mieszkańcami Jaworza. Dlatego chcę zaangażować się w rozwój i dbałość naszej miejscowości pomagając w podejmowaniu tak decyzji strategicznych, jak również pomagać mieszkańcom w ich bieżących potrzebach – mówi Wojciech Jaskuła.

Wojciech Jaskuła zna się na funduszach unijnych lepiej niż ja.
To mój kandydat.

Okręg nr 2 – Jadwiga ZABILSKA 

IMG_2273

 • Lat 47.
 • Z domu Zontek.
 • Matka dwóch synów – Patryka i Kamila oraz córki – Wiktorii, która aktywnie działa w 11 Grunwaldzkiej Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „Impessa”, a od tego miesiąca będzie radną-juniorką czwartej już kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze.
 • Na co dzień pracuje w PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Zarazem znajduje czas także na zaangażowanie społeczne – między innymi pracowała przy organizacji Pikniku Jaworzańskich Rodzin, który odbył się niedawno na „Starym Basenie”.
 • Cechuje ją ogromna konsekwencja w dążeniu do wytyczonych celów, kreatywność oraz gotowość do niesienia pomocy innym – tym bardziej, że sama wie, że bywają takie momenty, kiedy i samemu się takiej pomocy potrzebuje.
 • Zaangażowana w działalność Stowarzyszenia „Jaworze-Zdrój” i Stowarzyszenia Opatrzność. Posiada wielki talent organizacyjny. Z zamiłowania podróżniczka i górołazka.

„Jestem przekonana, że mogę wnieść wiele świeżości do samorządu, bo cechuje mnie nieszablonowe myślenie, zdecydowanie i śmiałość, a to w dzisiejszym świecie jest wielką zaletą. W dodatku – powiem nieskromnie – jestem osobą pracowitą i oddaną, co pozwoli mi działać na rzecz Jaworza ze zdwojoną siłą. Podoba mi się kierunek, w którym podąża Jaworze i chcę być tego częścią. Uważam, że mogę doradzić w sprawach trapiących nasze rodziny, bo sama kilka lat temu zostałam sama z trójką dzieci. I właśnie tutaj widzę niszę, w której mogłabym się sprawdzić: pomoc drugiemu człowiekowi – tym bardziej, że doskonale wiem, że bywają takie momenty, kiedy i samemu się takiej pomocy potrzebuje. Poza tym cechuje mnie konsekwencja w dążeniu do wytyczonych celów, kreatywność oraz gotowość do niesienia pomocy innym, a to – myślę – powinno cechować radnego w Radzie Gminy Jaworze” – mówi Jadwiga Zabilska.

Jadwiga Zabilska zorganizuje rzeczy, których ja nie zdołam.
To moja kandydatka.

Okręg nr 3 – Agnieszka KUKLA

DSC_0017a.JPG

 • Lat 21.
 • Absolwentka Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kaleckiego w Bielsku-Białej, gdzie uzyskała tytuł technika ekonomisty.
 • Obecnie studiuje na Wyższej Szkole Finansów i Prawa – kierunek finanse i rachunkowość (specjalizacja rachunkowość), pracując jednocześnie jako księgowa w jednej z większych bielskich korporacji, tj. FIAT.
 • Radna Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze dwóch kadencji – 2011-2013 i 2013-2015. W drugiej kadencji była Przewodniczącą młodych rajców. W tym czasie Młodzieżowej Radzie Gminy udało się wprowadzić w aktywne życie społeczneJaworza młodzież poprzez organizację:
  • Dnia Młodzieży jako cyklicznej imprezy organizowanej w Amfiteatrze

  • Turnieju o puchar Młodzieżowej Rady Gminy Jaworza,

  • konkursów wiedzy o gminie w obu szkołach,

 • Właśnie druga kadencja tego organu (utworzonego zresztą na podstawie ustawy o samorządzie gminnym) „rozhulała” młodzieżową aktywność w Jaworzu w taki sposób, że trzecia kadencja, która się kończy formalnie w we wrześniu 2018 roku (IV kadencja już wybrana) „na całego” zaangażowała się w sprawy ludzi młodych w naszej miejscowości.
 • Członkini zespołu „CANTATE”, działającego od ponad 20 lat przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu i Starym Bielsku, prowadzonym przez Małgorzatę Penkalę-Ogrodnik.

„Głównym powodem by startować w wyborach jest chęć pracy na rzecz gminy i jej mieszkańców. Lubię pomagać innym, rozwiązywać ich problemy, rozmawiać, słuchać i współpracować. Jestem młoda, dorosła i gotowa do działania. Praca z ludźmi i dla ludzi sprawia mi ogromną satysfakcję. „Łączy Nas Jaworze” to hasło które działa chyba na nas wszystkich, bo przecież to nasza mała ojczyzna. Nasi dziadkowie i ojcowie stawiali sobie za cel dobro swoich dzieci i wnuków. Poprzez szacunek do ich postawy musimy połączyć siły ażeby nasi następcy mogli żyć lepiej, jedność pozwala na szybki rozwój, zaś kłótnie i rozłamy jedynie do recesji, a w najlepszym wypadku do stania w miejscu. Jako najmłodsza uczestniczka tych wyborów chcę rozwinąć współpracę Młodzieżowej Rady Gminy z Radą Gminy, aby młodzież miała większy wpływ na podejmowane decyzje” – mówi Agnieszka Kukla.

Wójt Radosław Ostałkiewicz o Agnieszce powiedział:

„Specjalnie zerknąłem w slajdy z rozdania uzdolnionej i utalentowanej młodzieży jaworzańskiej tzw. „Wójtowskich Laurów”. Podczas uroczystości, która odbyła się (wtedy po raz pierwszy w historii gminy) 15 maja 2015 roku „Pod Goruszką” powiedziałem, że chciałbym, by kiedyś właśnie taka osoba, jak Agnieszka Kukla, została w przyszłości tutaj wójtem. Mówiłem m.in., że Agnieszka to „osoba, dzięki której młodzi jaworzanie nie muszą się wstydzić działalności publicznej. Dyplomatka, doskonały samorządowiec i społecznik! Chciałbym, by w 2018 r. była moją kandydatką na radną Rady Gminy”. I jak się okazało – słowa dotrzymałem, a ona na moją prośbę przystała.”

Agnieszka Kukla zerknie młodym spojrzeniem, którego ja nie znam od lat.
To moja
kandydatka.

Okręg nr 4 – Magdalena KRZEMIEŃ

IMG_2407

 • Lat 42.
 • Ma męża Adriana, z którym wychowują wspólnie dwójkę dzieci – Marcela i Gustawa.
 • Nauczycielka. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Nauk o Ziemi, gdzie obroniła pracę magisterską.
 • Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu:
  • oligofrenopedagogiki i
  • diagnozy i terapii pedagogicznej.
 • Mieszka w Jaworzu już kilkanaście lat i angażuje się społecznie w szereg inicjatyw szkolnych, sportowych oraz społecznych. Jest opiekunką jednej z grup juniorskich w ramach GKS Czarni Jaworze oraz współorganizatorką imprez sportowych, a także inicjuje wiele działań w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzu, gdzie była współpomysłodawczynią „inteligentnych przejść dla pieszych”, które wkrótce zostaną zrealizowane w Jaworzu.
 • Między innymi ma poparcie europosła Marka Plury, który rekomenduje ją z racji tego, że współpracuje na co dzień z ludźmi niepełnosprawnymi.

„Chcę mieć realny wpływ na to, co się dzieje w mojej miejscowości, która jest dla mnie moją „małą ojczyzną”. Moja praca zawodowa to w pierwszym rzędzie kontrakt z ludźmi, dyskusje, negocjacje i rozwiązywanie problemów – często też tych, które dotyczą wprost osób z dysfunkcjami i niepełnosprawnych. Te doświadczenia na pewno pomogą mi pełnić funkcję radnej. Co więcej, w pełni identyfikuję się z obserwowanymi na przestrzeni ostatnich lat pozytywnymi zmianami w Jaworzu. Chcę się jeszcze bardziej włączyć w działania na rzecz rozwoju gminy, w której mieszkam i wychowuję swoje dzieci” – mówi Magdalena Krzemień.

Magdalena Krzemień przekona tych, których ja nie przekonam.
To moja kandydatka.

Okręg nr 5 – Zbigniew PUTEK

IMG_2276

 • Lat 66.
 • Żona Krystyna, ojciec dwojga dzieci – ś.p. Marcina i Justyny. Dziadek Krzysia i Jasia.
 • Z zawodu jest inżynierem włókiennikiem – absolwentem Politechniki Łódzkiej. Obecnie już na emeryturze.
 • Posiada wśród radnych najdłuższy staż samorządowy w strukturach jaworzańskich. Najpierw członek zarządu gminy Jasienica, potem już samodzielnego Jaworza (1990-1994). Był radnym już w pierwszej, historycznej kadencji 1991-1994, a od 2002 roku zasiada w Radzie Gminy Jaworze, gdzie od 2006 roku do dzisiaj pełni funkcję wiceprzewodniczącego rady.
 • Od początku kadencji jest wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów oraz członkiem Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a także wiceprzewodniczącym Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu.
 • Jest również przewodniczącym klubu radnych „Jaworze-Zdrój”, w związku z czym jest jednym z najbliższych konsultantów wójta Radosława Ostałkiewicza.
 • Animator lokalnego życia kulturalnego i sportowego. Z przytupem prowadzi różnego rodzaju imprezy gminne, a jego konferansjerka podczas Jaworzańskiego Września zawsze budzi żywe reakcje publiczności i gromki aplauz.
 • Od lat komandor Rodzinnych Rajdów Rowerowych
 • W powszechnej opinii uchodzi za jednego z najlepszych radnych ostatniej dekady oraz prawdziwego społecznika. Zresztą w przeszłości (1996) w dowód uznania za swoje dokonania uhonorowany został Medalem „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza” – najwyższym odznaczeniem naszej gminy.

Największą motywacją, aby po raz kolejny ubiegać się o zaszczytny urząd radnego Jaworza jest to, że trzeba dopilnować, by rozpoczęte inwestycje z pozytywnym skutkiem zakończyć. A wiele przecież wciąż się dzieje. Ponadto bardzo ważną rzeczą jest i to, co w ostatnim okresie dokonano, tym niemniej jeszcze sporo jest do zrobienia. Chciałbym tego dopilnować, a jak Państwo wiedzą, mój upór i konsekwencja jest bardzo dobrze w Urzędzie Gminy znana… Jaworze w ostatnich latach stało się miejscem przyjaznym mieszkańcom, turystom i kuracjuszom. Gdzie nie spojrzeć, jest czyściej i zieleniej. Cieszę się, że mogłem mieć w tym wszystkim swój współudział jako radny i wiceprzewodniczący Rady. Teraz tylko utrzymać kierunek Jaworze-Zdrój… Pytając się rodziny i sąsiadów, dlaczego powinienem się znowu ubiegać o mandat radnego, usłyszałem, że z powodu moich predyspozycji osobowościowych oraz organizacyjnych. Dodatkowo jako radny od lat udowadniam, że nie ma dla mnie niemożliwego. To wszystko cieszy, ale jednocześnie zobowiązuje. A ja się od obowiązków i odpowiedzialności nigdy nie uchylam” – mówi Zbigniew Putek.

Zbigniew Putek dopyta o sprawy, na które ja bym nie wpadł.
To mój kandydat.

Okręg nr 6 – Krzysztof KLESZCZ

IMG_2373

 • Lat 63.
 • Żona Maria, ojciec dwóch synów – Stanisława i Mateusza, potrójny dziadek.

 • Absolwent Technikum Przemysłu Drzewnego oraz technik technolog meblarstwa.
 • Przez ponad 40 lat pracował w Fabryce Mebli Giętych w Jasienicy, gdzie dał się poznać jako rzetelny i sumienny pracownik i przełożony.
 • Od 2002 roku sprawuje mandat radnego Rady Gminy Jaworze, gdzie na co dzień reprezentuje interesy mieszkańców dawnych bloków FMG przy ul. Cieszyńskiej.
 • Jest jednym z najaktywniejszych i pracowitych radnych mijającej kadencji, w tym niezwykle sprawnym szefem Komisji Gospodarki i Infrastruktury Rady Gminy (od 2002 r.), odpowiedzialnej za wszystkie inwestycje w Jaworzu – organizuje jej prace oraz jako najbliższy doradca wójta opiniuje plany w zakresie rozwoju Jaworza. Ponadto pracuje jako członek Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

„Kiedy w 2002 roku zdecydowałem się na kandydowanie do Rady Gminy, wiedziałem, że nie będzie to prosta robota. Najpierw uczyłem się tego trudnego fachu, by dzisiaj umiejętnie wypowiadać się o kierunkach rozwoju Jaworza. W tym okresie rozpoczęliśmy upiększanie gminy oraz systematycznie realizowaliśmy najważniejsze inwestycje: kanalizację, wodociągi i obiekty sportowe oraz kulturalne. A dlaczego znów kandyduję? Bo chcę aktywnie uczestniczyć przy pracach związanych z rozwojem Jaworza. Bo wierzę, że mogę w imieniu mieszkańców mojego okręgu być to słyszalnym głosem w Urzędzie i Radzie Gminy Jaworze” – mówi Krzysztof Kleszcz.

Krzysztof Kleszcz podoła temu, czemu ja bym nie podołał.
To mój kandydat.

Okręg nr 7 – Tomasz GWÓŹDŹ

IMG_2245

 • Lat 40.
 • Żonaty z Marzeną, z którą ma dwójkę dzieci – Karolinę i Michała.
 • Od urodzenia związany z Jaworzem, syn znanego w Jaworzu artysty – ś.p. Mieczysława Gwoździa, który jest autorem kilku znanych z przestrzeni publicznej rzeźb.
 • Zawodowo związany z przemysłem motoryzacyjnym – był m.in. menedżerem oraz kierował zespołem ludzkim w jednej z wiodących w tym zakresie firm w regionie.
 • Społecznik z urodzenia. Czynnie i społecznie działa w GKS Czarni Jaworze, gdzie jest koordynatorem ds. sekcji dziecięcych, a także współorganizatorem wielu sportowych wydarzeń i imprez.
 • W najbliższym sąsiedztwie oraz wśród swoich znajomych jest ceniony za to, że zawsze jest gotów do niesienia bezinteresownej pomocy oraz dobrej rady.

„Od urodzenia jestem mieszkańcem Jaworza – tu się wychowałem i dorastałem. Dlatego też chcę mieć wpływ na to, co się dzieje wokół nas – tym bardziej, że tutaj mieszkają moje dzieci. Wynika to również z mojej potrzeby działania dla innych i poczucia, że warto zrobić coś więcej na tym terenie niż tylko grilla w sobotę. Chcę, aby i inni mieli coś z mojej pracy na rzecz gminy. Poza tym w pełni identyfikuję się z pozytywnymi zmianami, jakie zaszły w Jaworzu przez ostatnie cztery lata, stąd też chcę być ich aktywną częścią, by jak najbardziej wykorzystać nasz wspólny potencjał. Chcę zadbać o interesy lokalnej społeczności” – mówi Tomasz Gwóźdź.

Tomasz Gwóźdź podejmie się spraw, o których ja bym tylko marzył.
To mój kandydat.

Okręg nr 8 – Piotr FILIPKOWSKI

IMG_2479

 • Lat 54.
 • Żonaty z Ewą, z którą wychowują wspólnie syna Roberta.
 • Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Wydział Nauk Społecznych), a następnie studiów podyplomowych z zakresu marketingu i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Z zawodu dziennikarz, specjalista ds. public relations, archiwista oraz nauczyciel.
 • Przez jedenaście lat był specjalistą ds. komunikacji wewnętrznej i prasy w firmie Fiat Auto Poland, a następnie przez piętnaście lat pracował jako dziennikarz w „Echu Jaworza”, którego był także redaktorem naczelnym.
 • Obecnie pracuje dla jednej z regionalnych firm jako pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych (RODO) i archiwizacji dokumentów.
 • Społecznik – członek Stowarzyszenia „Jaworze-Zdrój” i współautor przewodnika „Szlakiem jaworzańskich drwali”.

„Niezależnie od wyznania, światopoglądu czy zapatrywań politycznych ŁĄCZY NAS JAWORZE, która jest nam małą ojczyzną. Tutaj żyjemy, wypoczywamy, tu wzrastają nasze dzieci. Jaworze jest i musi być dla nas powodem do dumy, a jego przyszłość jest w naszych rękach – dlatego zdecydowałem się na kandydowanie do Rady Gminy. Popieram rozwój Jaworza w czasach wójta Zdzisława Byloka i Radosława Ostałkiewicza, a pracując w „Echu Jaworza” poznałem problemy tej gminy i jej mieszkańców. Chcę wspierać działania wójta i pozostałych radnych w sferze społecznej, miejsc rekreacyjnych, działań na rzecz uzdrowiska i jak najpełniejszego wykorzystania walorów turystycznych naszej gminy. Dlatego kandyduję” – mówi Piotr Filipkowski.

Piotr Filipkowski napisze to tak, że ja bym sam tak nie napisał.
To mój kandydat.

Okręg nr 9 – Edward PODSTAWNY

IMG_2313

 • Lat 66.
 • Żonaty z Renatą Podstawną – aktywną członkinią Chóru Parafii Ewangelicko-Augsburskiej i nauczycielki. Ojciec Magdaleny i Marka, dziadek Kamila, Michała, Majki i Oliwki.
 • Dzisiaj już na zasłużonej emeryturze, ale wciąż aktywny społecznie. Radny mijającej kadencji Rady Gminy Jaworze oraz radny Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu. Członek Komisji Budżetu i Finansów RG Jaworze oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.
 • Członek Chóru Kościelne przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu.
 • Aktor-amator i członek amatorskiej grupy teatralnej „Kurort”, działającej przy Stowarzyszeniu „Jaworze-Zdrój”.
 • Zawsze chętnie uczestniczy w życiu kulturalnym Jaworza, biorąc udział w dożynkach gminnych i współprowadząc ceremoniał dożynkowy. Jest również członkiem wspierającym Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu, a w mijających latach dał się poznać jako inicjator koncertów kameralnych pod tężnią, przy fontannie, nad stawem czy na Goruszce.

„Mój życiorys dowodzi, że wielką uwagę przywiązuję do rozwoju kultury w gminie Jaworze oraz do pielęgnowania tradycji i dziedzictwa lokalnego. Jeszcze cztery lata temu nawet bym nie pomyślał, że mam potencjał, był włączyć się w życie publiczne gminy – dostrzegli go dopiero moja żona i przyjaciele, którzy przekonali mnie, bym kandydował na radnego. Do samorządu chciałbym wnieść świeże spojrzenie człowieka, który przez całe życie pracował dla gminy nieco w innym charakterze. Moje doświadczenie będzie bezcenne przede wszystkim przy realizacji spraw dotyczących z zakresu promocji kultury i historii gminy oraz opracowania oferty kulturalnej przyszłego uzdrowiska” – mówi Edward Podstawny.

Edward Podstawny spuentuje to tak, że i mi szczęka opadnie.
To mój kandydat.

Okręg nr 10 – Dorota MAMORSKA

IMG_2355

 • Lat 38.
 • Mężatka – wspólnie z mężem Sławomirem wychowuje dwie córki – Paulinę i Julię.
 • Wykształcenie wyższe techniczne – inżynierskie i jest absolwentką Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 • Długoletni kierownik administracyjny placówki oświatowej – jednej z większych szkół w Bielsku-Białej, gdzie odpowiada za prowadzenie akt osobowych wszystkich pracowników szkoły, nadzór nad personelem obsługi szkoły, prowadzenie książki obiektu budowlanego – w tym w zakresie SANEPIDu, BHP i ppoż, remonty budynku szkoły, zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych, prowadzenie spraw bytowo-socjalnych, prowadzenie spisów inwentarza szkoły i materialną odpowiedzialność za jego zabezpieczenie, akcje porządkowe itp.
 • Zajmuje się m.in. zlecaniem wykonywania prac pracownikom obsługi w ramach swoich obowiązków, analizą realizacji budżetu szkoły, wystawianiem faktur, podpisywaniem rachunków celem rozliczania za dokonywane zakupy, przeprowadzaniem kontroli dyżurów pełnionych przez pracowników obsługi i egzekwowaniem wydanych poleceń, a także przeprowadzaniem kontroli prac wykonywanych przez wszystkich pracowników i egzekwowania wydanych poleceń.
 • Jej obowiązki zawodowe to zarządzanie gospodarką jednostki samorządowej, bieżąca analiza przepisów prawa dotyczących systemu oświaty i prawa pracy.
 • Jej główne cechy to: znajomość problematyki wychowania i edukacji od strony rodzica, wrażliwość na potrzeby osób starszych. Stara się słuchać innych i budować mosty porozumienia.
 • Popiera ją:
  • Jakub Foltyn – przedsiębiorca: Dorota pomogła mi przy nękających mnie awariach sieci elektrycznej . Potrafiła z nimi  rozmawiać i załatwiła dla mnie w energetyce tę sprawę   pozytywnie i szybko. 

  • Grzegorz Szetyński – wicestarosta bielski: Bardzo cenię zaangażowanie Pani Doroty w życie społeczne, jej otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Jestem przekonany, iż udzielając poparcia Pani Dorocie w wyborach samorządowych dajecie Państwo szansę regionowi na dynamiczny rozwój z zachowaniem wrażliwości na Wasze potrzeby.

„Jaworze to gmina zadbana i bezpieczna. To także gmina dbająca o rozwój i edukację dzieci. Dlatego nadszedł czas, aby pochylić się nad sprawami osób starszych. Konieczna jest rozbudowa ośrodka zdrowia, która pozwoli na łatwiejszy dostęp do lekarzy. Coraz więcej rodzin ma w swoim gronie osoby wymagające stałej opieki. To dla nich należy zorganizować kompleksową pomoc, rozpoczynając od punktu informacji, przez domową opiekę pracowników socjalnych, a kończąc na świetlicy dziennego pobytu. Nie bez znaczenia jest tutaj także ścieżka rowerowa umożliwiająca bezpieczną komunikację wzdłuż ulic Bielskiej, Kryształowej, Sielskiej i Dawny Trakt, która w ekologiczny sposób połączy część usługowo-handlową Jaworza z rekreacyjno-wypoczynkową” – mówi Dorota Mamorska.

Dorota Mamorska zadziała tak, że i ja sam się zdziwię.
To moja kandydatka.

Okręg nr 11 – Agnieszka NIEBORAK

IMG_2461

 • Lat 41.
 • Mężatka – mąż Andrzej, z którym ma i wychowuje dwójkę uroczych dzieci – młodszą Olę i starszego Adasia.
 • Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na którym obroniła pracę magisterską z zakresu politologii.
 • Przedsiębiorczyni – prowadzi własną firmę, która zajmuje się pośrednictwem sprzedaży nieruchomości. Kieruje licznym zespołem ludzi, za których odpowiada i dla których jest mentorem i patronem. Tym samym jest osobą mającą doświadczenie w zarządzaniu ludźmi oraz własną firmą, a co za tym idzie również finansami.
 • Działaczka społeczna – od wielu lat pracuje w Gminnym Klubie Sportowym „Czarni Jaworze”, w którym piastuje funkcję członka zarządu – odpowiada tam m.in. za sprawy promocji i marketingu. Swoją radą oraz pracą przy organizacji imprez sportowych i edukacyjnych. Angażuje się nie tylko w działania klubu, ale animuje jego działalność. To z jej inicjatywy urządzaliśmy przez ostatnie lata pikniki „Zdrowo, bo sportowo” czy też „sportowy dzień dziecka” podczas ostatnich urodzin jaworzańskiego klubu sportowego, połączone z licytacjami na cele charytatywne.
 • Aktywnie uczestniczyła dotąd w życiu Szkoły Podstawowej Nr 1, a od tego roku szkolnego z pewnością zaangażuje się w działalność rady rodziców już w Szkole Podstawowej Nr 2, do której poszły obie jej pociechy.
 • Agnieszkę Nieborak popiera Krystyna Szczypka – radna w latach 2006-2018, była dyrektorka Szkoły Podstawowej w Jaworzu Średnim i opiekunka trzech kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze 2011-2013, 2013-2015 i 2015-2018,  a także wiceprezydent Bielska-Białej Przemysław Kamiński.

„Chcę mieć realny wpływ na to, co dzieje się w Jaworzu. Wynika to z potrzeby działania dla lokalnej społeczności – naszej przecież małej ojczyzny. Od zawsze działam społecznie, bo lubię pomagać. Jestem wciąż w ruchu, a działalność społecznikowska jest dla mnie poniekąd odskocznią od pracy zawodowej, która z kolei przyczynia się do tego, że w działaniach na rzecz lokalnej wspólnoty mogę tak bardzo korzystać ze swojego doświadczenia. Otóż od sześciu lat prowadzę swoją własną firmę, gdzie na co dzień mam kontakty z ludźmi, rozmawiam z nimi i negocjuję. To nie będzie bez znaczenia w mojej pracy jako radnej. Tylko wspólne działanie może być drogą w dobrą przyszłość – bo tutaj ją widzę dla siebie i swoich dzieci, dla swej rodziny, przyjaciół i znajomych. Jaworze to najlepsze miejsce do życia. Bo moje, nasze…” – mówi Agnieszka Nieborak.

Agnieszka Nieborak zmotywuje tylu ludzi, że wśród nich będę ja.
To moja kandydatka.

Okręg nr 12 – Jan BATHELT

IMG_2282

 • Lat 54.
 • Żona Ewa, ojciec dwóch synów – Pawła i Romana.
 • Absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Cieszynie, wykorzystujący swą wiedzę w praktyce.
 • Każdy w Jaworzu wie, że od wielu lat prowadzi nowoczesne gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego oraz uprawach roślin. Dzięki swej pracy i zaangażowaniu jest posiadaczem wielu prestiżowych wyróżnień, w tym lauru „Najbezpieczniejszego Gospodarstwa Rolnego” w Polsce. Jako nowoczesny rolnik systematycznie modernizuje swoje gospodarstwo, pozyskując na ten cel środki europejskie w ramach Unijnej Polityki Rolnej. To sprawia, że wśród radnych jest jednym z głównych specjalistów w zakresie praktycznej strony pozyskiwania funduszy unijnych.
 • Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a także członek Komisji Gospodarki i Infrastruktury Rady Gminy Jaworze.

„Jeszcze zanim lata temu zostałem radnym, zajmowałem się najważniejszymi sprawami Jaworza oraz mojej okolicy. Dzisiaj już jako rolnik, radny i jaworzanin znam większość mieszkańców w moim okręgu, a Wy znacie mnie. To rodzi szczególne zaufanie i poczucie pewności, że reprezentuję Państwa interesy i zawsze jestem gotowy do zajęcia się najbardziej palącymi problemami. Dodatkowo na sercu leżą mi sprawy Jaworza, w tym jego strategiczne inwestycje: kanalizacja, drogi, infrastruktura turystyczna i edukacyjna, a ostatnio i uzdrowiskowa. Wierzę, że dzięki mojemu doświadczeniu oraz otwartości na Państwa problemy będę mógł reprezentować Was w Radzie. A mamy jeszcze trochę do zrobienia…” – mówi Jan Bathelt.

Jan Bathelt podejmie się tego, o czym ja bym nie pomyślał.
To mój kandydat.

Okręg nr 13 – Roman KRUCZEK

IMG_2484

 • Lat 46.

 • Żona Jadwiga, ojciec trójki dzieci – Magdy, Martyny i Kamila. Dziadek Sławka.
 • Z wykształcenia matematyk i nauczyciel – absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Miłośnik literatury naukowej, powieści kryminalnych oraz filmów Quentina Tarantino.
 • W przeszłości był Prezesem KS Czarni Jaworze, zaś sama piłka nożna (jak i w ogóle sport) jest jego pasją.
 • Żyłkę samorządowca zaszczepił również swoim dzieciom – córka Martyna była w latach 2011-2013 przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze I kadencji, zaś syn Kamil był radnym-juniorem jej II i III kadencji.
 • Od lat działa społecznie na rzecz gminy Jaworze, angażując się w prace organizacji pozarządowych i samorządu.
 • Mandat radnego Rady Gminy Jaworze sprawuje już czwartą kadencję, gdzie z racji wykształcenia i zainteresowań zajmuje się finansami gminy, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz edukacją i sportem.
 • W kadencji 2014-2018 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – najważniejszego gremium Rady, która współdecydowała z wójtem o planach finansowych i inwestycyjnych gminy. Był także członkiem Komisji Rewizyjnej . Jego głos był zawsze silnie słyszalny na sesjach Rady Gminy, gdzie wygłaszał poglądy stanowcze i jednoznaczne, ale zawsze merytoryczne.

„Dobra i mądra kontynuacja jest wartością samą w sobie. Rozpoczęte inwestycje i działania muszą być nie tylko zakończone, ale i starannie rozliczone – dotyczy to przede wszystkim funduszy unijnych i norweskich. Widoczne gołym okiem zmiany w Jaworzu cieszą i przemawiają za tym, by kolejne pięć lat przebiegło w podobny sposób. Tym bardziej, że przemawia za tym zaufanie wyrażane przez mieszkańców oraz ich w większości pozytywna opinia na temat kierunku rozwoju gminy. Rolą radnych jest zaś reprezentowanie mieszkańców i ich interesów, a także podejmowanie w ich imieniu ważnych decyzji o kierunkach rozwoju gminy. Musi się to dziać jednak w atmosferze wypracowywania szerokiego porozumienia, dialogu i debaty publicznej. Takie postępowanie budzi zarazem zaufanie mieszkańców oraz dodatni wynik końcowy dla gminy – mogę matematycznie zażartować. Moim zdaniem Rada Gminy nie może być konkurentem Wójta, ale jego partnerem – tak jak było przez minione lata. To wszystko pracuje na sukces Jaworza” – mówi Roman Kruczek.

Roman Kruczek wyjaśni mi wszystko, czego sam bym nie zrozumiał.
To mój kandydat.

Okręg nr 14 – Tomasz JURCZYK

IMG_2299

 • Lat 38.
 • Wraz ze swoją żoną Anną, która w Szkole Podstawowej Nr 1 uczy inne jaworzańskie dzieci języka angielskiego, wychowuje swoich trzech „muszkieterów”, czyli synów – Jasia, Józia i Franka.
 • Ten rodowity jaworzanin mimo młodego wieku chce się zaangażować w działalność lokalną, gdyż zna potrzeby rodzin i ich problemy, dzięki czemu łatwiej mu wczuć się w ich sytuację i z łatwością wskazać, jakie problemy są dla nich najważniejsze. Jako że jest powszechnie lubiany i znany przez bliższych i dalszych sąsiadów, którzy ucieszyli się z jego kandydatury i ją popierają, zdecydował, żeby ubiegać się po raz pierwszy o mandat radnego. Tym samym chce pozyskać zaufanie od pozostałych mieszkańców jego „dzielnicy”, aby skutecznie reprezentować ich interesy i potrzeby w samorządzie Jaworza.
 • Uczył się w Technikum Elektrycznym w ZSEEiM w Bielsku-Białej, a następnie ukończył studia na Bielskiej Wyższej Szkole im. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej.
 • Zaangażowany w organizację wydarzeń kulturowych, sportowych oraz religijnych w gminie Jaworze, bo „Łączy Nas Jaworze”.
 • Do jego mocnych stron należą przede wszystkim wrażliwość na potrzeby ludzi starszych i młodszych oraz całych rodzin, gotowość niesienia bezinteresownej pomocy, a także lojalność i uczciwość. Nie bez znaczenia jest także umiejętność pracy w zespole, czego dowodzi na co dzień w pracy zawodowej. Jako technik elektryk dokładnie wie, co to pozytywna energia (samemu ją posiadając) i jak ją wykorzystać w dobrym celu, a jako inżynier informatyki umie zaprogramować jej właściwe spożytkowanie z korzyścią dla Jaworza.
 • To człowiek słowa, czynu i wartości, który ponad jałowy spór i zbędne utarczki przedkłada dialog i porozumienie.

„Od urodzenia mieszkam w Jaworzu, które znam jak własną kieszeń. Tu wyrosłem i się wychowałem, tutaj chodziłem do szkoły. Tu mieszkam, żyję i wychowuję swoje dzieci. To wszystko sprawia, że po prostu znam tutejszych mieszkańców – moich sąsiadów i rodzinę, przyjaciół i znajomych, także tych z widzenia. Dzięki temu czuję to, co oni – ich problemy, bolączki, ale i radości. Wiem, co jest dla nich najważniejsze. W Jaworzu najważniejsza jest gra zespołowa – tutaj liczy się dialog z mieszkańcami, który musi być podstawą działania naszego samorządu. Dla mnie zostać wybranym na funkcję radnego będzie nie tyle przywilejem, ile wyrazem kredytem zaufania wyrażonym przez jaworzan. To z kolei będzie fundamentem wszelkich decyzji z mojej strony – w przekonaniu, że razem możemy więcej” – mówi Tomasz Jurczyk.

Tomasz Jurczyk doda gazu tam, gdzie ja wcisnąłbym hamulec.
To mój kandydat.

Okręg nr 15 – Sławomir TOMALA

IMG_2323

 • Lat 38.
 • Od zawsze mieszkający w Jaworzu mąż Izabeli Tomali, z którą ma dwóch synów – Kacpra i Filipa.
 • Przedsiębiorca. Prowadzi własną firmę, w której odpowiada dosłownie za wszystko – począwszy od pracowników i ich bezpieczeństwa, a na finansach i inwestycjach skończywszy. Tym bardziej, że branża, w której działa nie należy do najłatwiejszych biznesów.
 • Kompleksowe Usługi Leśne – to przedsiębiorstwo, w którym zajmuje się pracą nie tylko zarządczą czy administracyjną, ale i fizyczną – tym bardziej, że zakres działania jego firmy jest szeroki – pozyskiwanie drewna, działalność usługowa związana z leśnictwem, produkcja wyrobów tartacznych, roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych czy wreszcie transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.

„Po raz pierwszy kandyduję do samorządu, ale że moja praca wymaga ode mnie nie tylko zaangażowania, ale przede wszystkim wzięcia odpowiedzialności za innych, to wierzę, że podołam. W mojej firmie odpowiadam za moich pracowników – ich bezpieczeństwo fizyczne oraz ekonomiczne. Stąd też mam wystarczające doświadczenie, by wziąć na siebie współodpowiedzialność za wszystkich mieszkańców. W naszej gminie potrzeba młodych, dynamicznych radnych, którzy wsłuchają się w głos wyborców i będą z nimi po prostu rozmawiać cały czas. Chcę być do Waszej dyspozycji, bo razem tworzymy nierozerwalny „łańcuch” społeczny, a Jaworze ma być miejscem, które łączy, a nie dzieli. To także mój charakter – tym bardziej wierzę w sukces” – mówi Sławomir Tomala.

Sławomir Tomala udźwignie ciężar tam, gdzie ja bym ukląkł.
To mój kandydat.

reklama-a5-_kww-ostac582kiewicza1a-e1538327895179.jpg

Podpisuję się pod wszystkimi ww. kandydaturami.podpis

 

1-2-3

Reklama